Penulis

Zaghlul Raghib al-Najjar

Prof. Dr. Zaghlul al-Najjar—bernama lengkap Zaghlul Raghib Muhammad al-Najjar—adalah pakar geologi kelahiran Thanta, Mesir, 17 November 1933. Ia berasal dari keluarga muslim yang taat. Kakeknya menjadi imam tetap di masjid kampungnya. Ayahnya adalah penghafal Al-Quran. Ia sendiri telah mengkhatamkan hafalan Al-Qurannya sebelum genap berusia 9 tahun. Pada usia itulah Zaghlul cilik ikut ayahnya hijrah ke Kairo, dan masuk sekolah dasar di ibukota negara para nabi itu.

Setelah dewasa, ia belajar di Fakultas Sains Jurusan Geologi, Cairo University dan lulus pada 1955 dengan yudisium summa cum laude. Sebagai lulusan terbaik, ia meraih "Baraka Award" untuk kategori bidang geologi. Ia kemudian meraih gelar Ph.D bidang geologi dari Walles University of England pada 1963. Pada 1972, ia dikukuhkan sebagai guru besar geologi. Pada 2000-2001, ia dipilih sebagai Rektor Markfield Institute of Higher Education England dan sejak tahun 2001 menjadi Ketua Komisi Kemukjizatan Sains Al-Quran dan Sunnah di "Supreme Council of Islamic Affairs" Mesir.

Dengan kepiawaiannya di bidang tafsir Al-Quran berbasis sains, ia rutin menulis artikel tetap di rubrik "Min Asrâr al-Qur'an" (Rahasia Al-Quran) setiap Senin di Harian Al-Ahram Mesir yang bertiras 3 juta eksemplar setiap harinya. Hingga kini, telah dimuat lebih dari 250 artikel tentang kemukjizatan sains dalam Al-Quran.[]