Penulis

Izza Rohman, Tohirin El-Ashry, Maruf Muttaqien dan Ervan Murtawab