Penulis

Layyinah al-Himshi

Dr. Layyinah al-Himshi adalah profesor perbandingan mazhab fikih dan perbandingan agama di Majma‘ Syekh Ahmad Kuftaro Damaskus.  Selain menulis, ia menjadi arsitek sekaligus pemandu program Hamasat di stasiun Al-Risalah, yang memukau jutaan pemirsa di negerinya.