Penulis

Syekh Muhammad Al-Ghazali

Syekh Muhammad al-Ghazali adalah ulama pejuang yang amat peduli dengan persoalan-persoalan umat Islam kontemporer, terutama bidang dakwah dan pemikiran. Ia hafal Quran sejak masih duduk di sekolah dasar. Dua tahun setelah menamatkan S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar (1941), ia meraih master dalam bidang sastra Arab dari universitas yang sama. Tak kurang dari 48 judul bukunya telah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di antaranya: Fiqh al-Sîrah, Kayfa Nafhamu al-Islâm, Selalu Melibatkan Allah (Serambi, 2004), dan Jaddid Hayâtak (Zaman, 2013).