Penulis

Syekh Yahya ibn Hamzah al-Yamani (668749 H)

“Yahyâ ibn Hamzah ibn ‘Alî al-Hâsyimî al-Husaynî al-Mûsawî adalah seorang qamthar ilmu, penghafal literatur dan konsep-konsepnya,” tutur al-‘Allâmah Ahmad ibn ‘Abdullâh al-Jindârî dalam Tarâjim Rijâl Syarh al-Azhâr.
“Dialah ulama Yaman, titik di kening zaman, gunung ilmu tertinggi, dari kelas paling unggul, yang mumpuni dalam setiap disiplin ilmu, penghimpun yang terserak dari rangkaian-rangkaian yang sempurna dan kesempurnaan rangkaian-rangkaian, di bagian-bagian awal dan bagian-bagian akhir,” lanjutnya. Ia lahir di Hûts pada bulan safar tahun 668 H, mulai berdakwah pada 729 H, dan wafat di benteng Hirrân pinggiran kota Dzimâr pada 749 H.