Penulis

Ibnu al-Dabbagh (w. 696 H)

Ibnu al-Dabbâgh—bernama lengkap Abû Zayd ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad al-Anshârî al-Qayrawânî—adalah ulama terkemuka abad ke-7 Hijriah yang juga menulis sejarah Kota Qayrâwân dan biografi penduduk kota ini. Beliau wafat pada 696 H/1296 M.