Detail Buku

Sebuah buku yang menghimpun data-data penting tentang:
profil negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim

organisasi-organisasi Islam internasional dan nasional

kekhalifahan-kekhalifahan besar dalam sejarah Islam

kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara

surah-surah Al-Quran berdasarkan urutan turun

indeks tema-tema penting Al-Quran

kitab-kitab tafsir dan hadis termasyhur

teks Piagam Madinah & khutbah wada

99 asmaul husna & 200 julukan Nabi Muhammad

panduan salat, zakat, puasa, dan haji

masjid-masjid istimewa seantero dunia

nama-nama bayi muslim

dan masih banyak lagi …

Rujukan abadi para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, wartawan, dai/mubalig, ulama, pegawai pemerintah, aktivis LSM, dan politisi.

Daftar Isi Buku Buku Pintar Islam