Detail Buku

Dari Habil dan Qabil Hingga Thalut dan Jalut
Dari Ratu Bilqis Hingga Ibunda Maryam
Dari Siti Hawa Hingga Siti Khadijah
Dari Nabi Adam Hingga Nabi Muhammad

Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal. (Yûsuf [12]: 111)

Manusia adalah makhluk yang suka bercerita dan membangun hidupnya berdasarkan cerita yang dipercayainya. Kita menerima cerita dan menyampaikan cerita. Tanpa cerita, hidup kita carut-marut. Dengan cerita, kita menyusun dan menghimpun pernik-pernik hidup kita yang berserakan. Tapi, tak sembarang cerita, bukan?

Allah berfirman, Kami akan menceritakan kepadamu kisah terbaik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu (Yusuf [12] : 3). Buku ini mempersembahkan edisi terlengkap kisah-kisah dalam Al-Quran dengan gaya tutur menawan. Selain nilai dan tujuan yang dikandungnya teramat mulia, kisah-kisah itu meliputi berbagai tema yang sangat berguna bagi pendidikan dan pelatihan jiwa. Keelokan dan ketinggian nilai kisah itu terbukti mampu mengubah akhlak, mempercantik perilaku, dan menyebarkan cahaya kebijaksanaan.

Entah berapa novel telah Anda baca, kini luangkan waktu untuk menyimak buku yang telah dinikmati mereka yang ingin hidup lebih bermutu—muslim dan nonmuslim di berbagai belahan dunia. Setelah diterjemahkan ke berbagai bahasa,  kini Anda bisa menimatinya dalam bahasa Indonesia.

Daftar Isi Buku BUKU INDUK KISAH-KISAH AL-QURAN


Pengantar
Adam
Anak-Anak Adam
Nuh
Hud
Shalih
IbrahimIbrahim Menyeru Ayahnya

Ibrahim Menghancurkan Berhala-Berhala

Ibrahim Dibakar

Ibrahim dan Namruz
Tanah Baru untuk Benih Yang Suci
Mengembara ke Negeri Mesir
Ismail
Mata Air Zamzam
Penyembelihan Ismail
Ismail dan Bani Jurhum
Pembangunan Ka‘bah
Luth
Ya‘kub
Yusuf

Yusuf di Tengah-Tengah Keluarganya
Pengembaraan Yusuf
Yusuf dan Zulaikha
Penjara Yang Membebaskan
Mimpi Yang Memuliakan
Mimpi yang Menjadi Nyata
Syu‘aib
Musa

Kelahiran Musa
Musa Sang Rasul
Musa dan Firaun
Bani Israel Keluar dari Mesir
Janji-Janji Musa
Kesesatan Bani Israel
Sapi (al-Baqarah)
Pertemuan antara Musa dan Khidir
Qarun
Tabut dan Thalut
Dawud dan Thalut
Dawud Sang Nabi
Para Pelanggar Sabat
Sulaiman
Sulaiman dan Bilqis
Kebijakan Sulaiman
Sulaiman di Singgasana Ayahnya
Watak Buruk Bani Israel
Uzair
Pertarungan Antara Kebenaran dan Kebatilan
Para Pemilik Kebun
Ayyub
Yunus
Zakaria dan Yahya
Maryam
Isa

Isa al-Mawlûd
Kenabian Isa a.s.
(Al-Mâ’idah) Hidangan dari Langit
Ujung Perjalanan
Zulkarnain
Ashhâb al-Kahf
Ashhâb al-Ukhdûd
Banjir Bandang
Ashhâb al-Fîl
Bacalah dengan Nama Tuhanmu
Bilal
Isrâ’
Perdebatan
Hijrah

Perang Badar
Teguran Mengenai Tebusan
Perang Uhud
Penghulu Para Syahid
Bani Nadhir
Perang Ahzâb
Tuduhan Dusta (Hadîts al-Ifk)
Orang-Orang Munafik
Berita Orang Fasik
Kemenangan Besar

Mimpi Yang Nyata
Perjanjian Hudaibiyah
Pelanggaran Kesepakatan

Kemenangan Yang Nyata
Perang Hunain
Kaum muslim di antara Kemenangan dan Kekalahan
Tiga Orang yang Ditangguhkan
Masjid Dhirâr
Mubâhalah
Wanita Yang Menggugat
Pengharaman
Zainab bint Jahsy
Daftar Pustaka