Detail Buku

Suatu ketika Rasulullah saw. ditanya,
kapan sebuah doa lebih di dengar oleh Allah?
Beliau menjawab, “Sepertiga malam terakhir dan sesudah shalat lima waktu.”
 (HR al-Tirmidzi)

Buku ini dibagi tiga: pertama, wirid dan doa sesudah shalat sebagaimana diajarkan Nabi. Bacaan ini dihimpun berdasarkan riwayat yang sahih dan telah dipraktikkan kaum muslim dari masa ke masa.  
Kedua, ulasan makna di balik wirid dan zikir. Selain untuk mengetahui latar dan dasar disunnahkannya bacaan itu, bagian ini disuguhkan agar pembaca memahami lapis-lapis makna bacaan, keutamaan, serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.
Ketiga, al-Ma’tsûrât. Kumpulan ayat dan hadis untuk dibaca setiap pagi dan petang ini amat popular di masyarakat. Ia disusun oleh Imam Syahid Hasan al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, yang berusaha keras untuk mengingat Allah di semua sisi kehidupan.

Biarkan wirid, doa, dan zikir yang diajarkan Rasulullah saw. menjadi spirit of success—menjadi bahan bakar ruhani kita untuk menghadapi kenyataan hidup yang acap tak mudah untuk dilalui.  Mumpung tugas masih terbentang luas, biarkan kata-kata suci yang kita ulang setiap hari menyucikan pikiran dan hati.

Daftar Isi Buku Amalan Sesudah Shalat