Detail Buku

Manusia diciptakan dalam keadaan lemah.
al-Nisa: 28

Nabi Muhammad orang yang sangat penyayang. Kasih sayangnya semakin besar dan hatinya semakin lembut kala melihat orang-orang lemah. Buku ini mendedahkan hadis-hadis tentang kisah sikap menakjubkan Nabi mem- perlakukan orang-orang lemah. Disebut menakjubkan sebab Nabi menunjukkan sikap sayang dan lembut kepada orang-orang lemah pada zaman yang tak berpihak kepada mereka, pada masa ketika mereka seakan tak punya hak dan pantas dipinggirkan.

Lalu, siapakah orang-orang lemah yang dimaksud? Seperti apa perilaku penuh kasih sayang Nabi kepada mereka? Seperti apa tutur lembut Nabi kepada mereka? Seperti apa pembelaan dan kepedulian Nabi kepada mereka?

Digali dari sumber-sumber tepercaya, buku ini layak dibaca oleh seluruh umat. Bagi umat Islam, karya berharga ini dapat memupuk dan menyuburkan kecintaan kepada Nabi. Membangkitkan semangat untuk senantiasa meneladani sang junjungan. Bagi umat non- Islam, karya ini diharapkan mampu meluruskan kesalahpahaman atau membuka wawasan tentang sosok yang menjadi teladan kaum muslim itu.
 

Daftar Isi Buku Nabi Kaum Mustadafin


Menelisik Keluhuran Pekerti Nabi Saw 7
Siapakah yang Lemah Itu? 17
Nasib Kaum Lemah sebelum Kenabian 22
Lemahnya Kanak-Kanak 30
Lemahnya Anak Yatim 43
Lemahnya Wanita 51
Lemahnya Tua Renta 63
Lemahnya Budak dan Pelayan 77
Lemahnya Orang Miskin 95
Lemahnya Orang Berutang 110
Lemahnya Orang Sakit 127
Lemahnya Orang yang Kesusahan 134
Lemahnya Kekufuran 148
Lemahnya Minoritas 159
Lemahnya Tawanan 170
Lemahnya Warga Sipil dalam Kondisi Perang 192
Lemahnya Kematian 223
Lemahnya Alam Kubur 236
Lemahnya Hari Kiamat 243
Penutup 254
Sumber dan Rujukan 262