Detail Buku

“Jika kau memuji Nabi sekali, Allah memujimu sepuluh kali.”

Di antara kitab tentang shalawat, Dalail al-Khairat dikenal paling luas dan paling banyak dibaca
di dunia Islam. Jika kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik dianggap sebagai kitab kumpulan
hadis pertama maka kitab Dalail al-Khairat ini merupakan kitab pertama yang menghimpun
shalawat. Dalam karya klasik ini, Imam al-Jazuli—seorang Syekh Tarekat Syadziliyah pada
masanya—memberikan hadiah yang sangat berharga bagi umat. Ia menuliskan beragam
shalawat yang secara spontan ia gubah dan juga shalawat yang tersimpan dalam ingatannya.


Kitab ini tidak hanya populer di kalangan pengikut Tarekat Syadziliyah, tapi juga di kalangan
pesantren di Nusantara. Ia menjadi wirid mingguan yang menjadi pelengkap pembacaan rutin
Al-Quran.

Tuturan dan paparan Imam al-Jazuli dalam kitab ini sangat istimewa, memercikkan keharuman
cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Shalawat yang ia tulis mengalir lembut, indah, dan
dengan rima yang teratur. Inilah karya yang membantu Anda mengungkapkan cinta kepada
Allah dan Rasulullah dengan cara yang indah.

Daftar Isi Buku Dalail al-Khairat