Detail Buku

Setelah menyuguhkan biografi singkat tapi memikat sang sultan aulia, buku ini menguntai petikan nasihat-nasihat beliau yang terekam dalam karya beliau: al-Fath al-Rabbânî dan Futûh al-Ghayb. Isinya menyapa langsung sanubari kita. Laksana taman hikmah, buku ini bisa Anda kunjungi kapan saja dan di halaman mana saja.

Sederhana tetapi mengena. Begitulah aroma keunikan pesan, dialog, dan perumpamaan dalam buku ini.

* * *

“Syekh Abdul Qadir al-Jailani bukan sekadar karamah yang dipuja. Ia justru menjadi lambang kejujuran dan ilmu pengetahuan.”
—REPUBLIKA

“Al-Jailani dihormati oleh ulama dan para zahid pada masanya. Ia memiliki banyak keutamaan dan karamah. Ia juga memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu makrifat yang sesuai dengan sunnah.”
—Ibn Rajab

Daftar Isi Buku Biografi Sultan Para Wali


DAFTAR ISI BUKU
1.    Sang Sultan Aulia: Biografi Syekh Abdul Qadir al-Jailani
2.    Sekolah al-Qadiriah: Pengajian, Pengaruh, dan Karya
Pengaruh dan Karya
Tema Besar Nasihat Syekh Abdul Qadir al-Jailani
Meluruskan Tauhid
Berpegang Teguh pada Al-Quran dan Sunnah
Mengkritik Ulama
Membenahi Konsep Tasawuf dan Zuhud
Meluruskan Konsep Tawakal
Membela Sang Fakir
Keikhlasan Sejati
Meluruskan Arti Mencela Dunia
3.    Rampai Dialog dan Perumpamaan
Terapi Kebutaan Mata Hati
Membebaskan Hati dari Cinta Dunia
Bisikan dalam Jiwa (al-Khathir)
Api Takut dan Api Rindu
Alim yang Tidak Zahid Menjadi Hukuman bagi Umat pada Masanya
Seorang Salik Minta Dunia
Arti Ungkapan Ulama Tharîqah,
“Ambillah Murid Sebelum Ia Paham”
Meredam Gejolak Hawa Nafsu
Utusan Allah kepada Para Wali
“Bila Pandangannya Tidak Bermanfaat, Nasihatnya pun Tidak Bermanfaat”
Mengapa Memeluk Kursi?
Agar Tidak Terjadi Transaksi Ketika Shalat
Minta Didoakan Syekh
Bertambah Rajin Setelah Dinasihati dengan Keras
Al-Qabdh Menjadi al-Basth
Nikah itu Wajib atau Tidak?
Pingsan Saat Shalat
Makna Hadis “Allah Tidak Akan Menerima Doa yang Salah”
Makanan yang Bercampur Antara yang Halal dan yang Haram
Arti Ungkapan “Kami Belajar Bukan
Karena Allah, Ilmu pun Enggan Kecuali Karena Allah”
Sulitkah Meninggalkan Maksiat?
Menasihati Orang yang Baru Selesai
Naik Haji
Wejangan Sebelum Wafat
Qadar Allah adalah Utusan-Nya
Pengumpul Kayu Bakar di Malam Hari
Dunia adalah Rumah Penuh Binatang Buas
Mengaku Hendak ke Makkah Tetapi Malah Menuju Khurasan
Sabar Menelan Pil Pahit
Luka dan Maut dalam Jihad
Obat Hati yang Berkarat
Dunia Ibarat Pasar
Manusia adalah Anak-Anak
Orang yang Merasa Cukup dengan Karunia Allah Ibarat Orang Buta
Hati Ibarat Biji
Kesenangan Dunia, Syariat, dan Luthf Allah
Dunia Ibarat Istri
4.    Mata Air dari al-Fath al-Rabbânî
Berserah Diri kepada Allah
Memperbaiki Hati
Hati yang Gelisah
Janji kepada Allah
Hadiah dari Allah
Jalan Tiada Ujung
Peluruh Kesombongan
Memilih Teman
Cahaya Tauhid
Munafik
Kehidupan itu Sesaat
Perjalanan Hati
Gudang Allah
Membangun Jiwa
Cara Memperoleh Ilmu
Pura-pura
Napak Tilas Orang Saleh
Menghafal Al-Quran dan Hadis
Hanya Satu Hati
Rendah Hati
Memandang Orang Lain
Nasihat untuk Al-Quran   
Bekerja untuk Dunia
Engkau dan Islam
Ulama yang Celaka
Jangan Teperdaya dengan Pinjaman
Bangga Taat
Nasihatilah Diri Sendiri!
Jihad
Cinta Saudara
Bekal di Perjalanan
Menangis itu Ibadah
Penglihatan Para Wali
Interaksi dengan Fakir
Sang Zahid
Harus Ada Guru
Melihat Pemberi Nikmat
Kematian Menanti Kalian
Hati yang Berkarat
Mendengar Nasihat
Memilah Pergaulan
Pohon dan Air
Orang Bodoh
Gugatan Ilmu
Hanya kepada-Mulah Kami Menyembah
Penunjuk Jalan
Usaha dan Tawakal
Rezeki Keluarga
Tobat
Agama
Jangan Meminta kepada Makhluk
Marah karena Allah
Iman Bertambah dan Berkurang
Sebidang Tanah Surga
Semua Bermula dari Islam
Mengingat Akhirat
Hanya Dimakan Orang Bertakwa
Perangilah Setan!
Mencari Dokter
Berpikir Dulu, Baru Berkata
Berusaha: Pekerjaan Para Nabi
Kesombongan
Rumah Allah
Syukur Nikmat
Belenggu
Carilah Sebab yang Wajar!
Allah Selalu Melindungi Orang Saleh
Cara Mengingkari Orang Ingkar
Mengajak Ahli Maksiat
Berzikir kepada Allah
Jadilah seperti Orang Saleh
Bagian Kalian
Ciptaan-Nya
Kunci Setiap Pintu
Mengeluh
Rida
Lupa
Takut kepada Allah
Menerima Nasihat
Kejernihan Hati
Pakaian yang Mesti Kalian Lepas
Betapa Bebalnya Kalian!
Putus Asa
Seorang Mukmin Tidak Main-Main
Rezeki Mencari Kalian
Mereka Mengharap Rida-Nya
Syarat Mahabbah
Rahmat Allah
Sifat Allah
Dusta
Sesuai dengan Syariat
Usia yang Tersia-siakan
Pengakuan
Pelanggaran
Dari Dalam ke Luar
Pasar Akhirat
Dua Jalan
Angan-Angan
Niat
Dokter Agama
Ilmu dan Dunia
Mana?
Hakikat
Tetaplah dalam Ketentuan Syariat!
Akhirat itu Dekat
Hanya Satu
Bahaya Kebodohan
Cara Menyikapi Orang Bodoh
Barang yang Laku
Jangan Sombong!
Jangan Bergantung pada Amal!
Kemuliaan
Jangan Bergantung pada Makhluk!
Betapa Kerasnya Hati Kalian!
Memenuhi Kebutuhan
Berhala Uang
Menjaga Batin
Kebodohan Pelaku Maksiat
Bentuk Zikir
Penunjuk Jalan
Obat Keras Hati
Bekerja
Jadilah Penasihat Diri Sendiri!
Bergaul dengan Ulama
Membeli Budak
Menjaga Lisan
Sibuk dengan Perintah-Nya
Hati-Hati dan Takut
Melepas Belenggu
Penjaga Hati
Akar dan Cabang
Pendek Harapan
Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah
Pandangan yang Lurus
Aneh
Kemudahan dan Jalan Keluar
Ulama Dunia
Aku dan Milikku
Menuruti Syahwat
Petuah Imam Ahmad
Jual Beli ketika Shalat
Tanah Mukmin
Bersama Para Pelalai
Bukan Dunia
Introspeksi Diri
Mabuk
Wasiat Terakhir
Ungkapan Bijak
5.    Mata Air dari Futûh al-Ghayb
Keharusan Seorang Mukmin
Cara Memandang Dunia
Antara Selamat dan Celaka
Sayangilah Diri Sendiri!
Tinggalkanlah Keraguan!
Banyak Berhala
Terbagi Empat
Modal dan Laba
Penjaga Pintu Hati
Takut Syirik
Cinta dan Benci karena Allah
Pengikat Nikmat
Jenis Musibah
Tidur dan Kematian
Mengutamakan yang Utama
Antara Dua
Mengejar Ampunan
Di Manakah Rasa Syukur Kalian?
Pesan
Memvonis Orang Lain
Memutus Ketamakan Diri
Tawaduk