Detail Buku

Komikus : @owobo


Tasawuf adalah akhlak: ajaran yang menjunjung tata krama kepada sang Khalik dan sesama makhluk, tuntunan untuk berakhlak mulia kepada Tuhan dan segenap ciptaan. Buku ini menghimpun percikan ajaran tasawuf yang dikemas dalam kisah berbentuk komik setrip. Mengasyikkan sekaligus mencerahkan.Daftar Isi Buku 50 Komik Sufi