Detail Buku

Dia pelopor di antara tarekat paling populer di dunia, termasuk di Indonesia, sehingga nama tarekat tersebut dinisbahkan kepadanya, yaitu Tarekat Syadziliyah. Tarekat ini dikenal kekhasannya yang sangat mendorong pengikutnya bekerja dan berusaha, sehingga tarekat ini banyak diikuti oleh kalangan pengusaha, pejabat, dan pegawai.

 

Dialah Abu al-Hasan al-Syadzili. Sejauh mana kita mengenal tokoh ini selain sebagai perintis tarekat terkemuka itu?

 

Buku ini memaparkan riwayat hidup al-Syadzili, ajaran tasawufnya, perihal tarekat yang dirintisnya, keilmuannya, dan murid-muridnya.

 

Karya berharga tentang orang saleh yang hidupnya memperkaya kehidupan spiritual kita; yang mempersembahkan hidupnya untuk Sang Khalik dan segenap makhluk; yang sangat mencintai Allah dan Rasulullah dan dicintai segenap manusia. Mengenal dan meneladani sosok saleh ini semoga menjadi wasilah tamba ati, obat hati, dari penyakit-penyakit yang menghalangi kita mengenal Allah dan Rasulullah.Daftar Isi Buku Syekh Abu al-Hasan al-SyadziliPengantar
Kehidupan dan Kesufian Abu al-Hasan al-Syadzili
Al­Syadzili sebagai Sufi
Tarekat Syadziliyah
Mukjizat dan Karamah
Murid-Murid Utama al-Syadzili
Pamungkas
Lampiran: Hizib dan Doa Syekh Abu al-Hasan al-Syadzili
  • Hizib al-Nûr
  • Hizib al-Syekh
  • Doa-Doa
Daftar Pustaka