Detail Buku

Ulasan Menyegarkan dan Menyadarkan Tentang Dasar-Dasar Iman
Inilah pedoman ringkas mengenai dasar-dasar keimanan bagi kaum muslim berdasarkan pemahaman penganut Ahlussunnah Waljama‘ah dari ulama klasik yang disebut-sebut sebagai Sang Sultan Aulia.

Syekh Abdul Qadir al-Jailani mengupas langkah pertama seorang mukmin dalam menata kembali prinsip-prinsip keimanan dan keislamannya (dari tauhid, cinta Nabi, hingga hakikat akhirat) untuk ia terapkan dalam kehidupan. Selain itu, kita diperkenalkan kepada ragam aliran akidah (firqah) yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah. Dengan itu, kita bisa berhati-hati dalam menghadapi banyaknya aliran sesat dulu dan kini. 

Begitu ringkas, memang. Tapi, bab-bab pendek dalam buku ini kadang bak sepercik api yang mampu membakar keraguan di dada; kadang bak secercah cahaya yang membuat keyakinan di hati menyala-nyala.

Daftar Isi Buku Buku Pintar Akidah Ahlussunnah Waljama‘ahI. MENGENAL SANG MAHA PENCIPTA BERDASARKAN MADZHAB 

AHLUSSUNNAH WAL JAMA‘AH
Hakikat Allah Swt.
Hakikat Al-Quran
Al-Quran Kalamullah
Al-Quran adalah Kitab Suci dengan Rangkaian 
Huruf-huruf yang Terpahami dan Suara-suara yang Terdengar
Asmaul Husna
Hakikat Iman
Ketentuan Allah terhadap Hamba dan Perbuatan Manusia
Dosa dan Status Keimanan
Mengimani Qadha dan Qadar
Melihat Tuhan
Alam Kubur
Kebangkitan Kubur
Syafaat
Jembatan Shirath di Atas Neraka Jahannam
Telaga Nabi saw.
Nabi saw. Duduk Bersama Allah di Atas ‘Arsy pada Hari Kiamat
Hisab (Pertanggungjawaban Amal)
Mizan (Timbangan Amal)
Surga dan Neraka adalah Makhluk
Muhammad Rasul Utusan Allah
Umat Muhammad adalah Umat Terbaik
Ketaatan pada Pemimpin
Gejolak Harga
Mengikuti Sunnah dan Mempantang Bid‘ah
Tanda-Tanda Ahli Bid‘ah

II. HAL-HAL YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DISEMATKAN KEPADA ALLAH

III. ALIRAN-ALIRAN SESAT

Sekte-Sekte dalam Islam
1. Ahlussunnah Wal Jama’ah
2. Khawarij
3. Aliran Syi‘ah
4. Murji’ah
5. Mu‘tazilah
6. Musyabbihah
7. Jahmiyyah
8. Dhirariyyah
9. Najjariyyah
10. Kilabiyyah
11. Salimiyyah

INDEKS