Detail Buku

Kisah Para Srikandi dari Zaman Nabi saw.

Bagaimana kaum wanita berkiprah pada masa lahirnya Islam?

Bagaimana mereka menuntut ilmu pada masa Rasulullah? 

Siapa saja wanita yang ikut berperang bersama pasukan Rasulullah?

Siapa wanita pertama yang mendapat gelar “syahidah”?

Siapa wanita yang dikenal sebagai ahli ibadah?

Siapa wanita yang dikenal sebagai ahli tafsir?


Inilah kisah hidup para sahabat-wanita Nabi (sahabiyat) yang rela mengorbankan apa pun demi kemenangan Islam dan kaum muslim. Sebagian merupakan istri, ibu, saudari, atau putri lelaki pilihan yang telah menorehkan catatan emas dalam lembaran sejarah. Sebagian tidak memiliki siapa pun yang mendukung dan membantunya melewati segala kesulitan dalam hidup mereka. Sebagian lagi merupakan budak belian yang tak memiliki kebebasan sedikit pun. Ada pula yang dilahirkan di tengah keluarga yang sesat, bahkan anak dari seorang ayah yang pernah mencelakakan Nabi, namun mereka semua menjadi wanita mulia berkat iman yang tumbuh di hati mereka. Latar belakang mereka berbeda-beda, tapi mereka bersatu dalam ikatan tauhid.


Didukung data dan referensi yang kaya, karya berharga ini akan membuka mata kita: betapa Islam tak meminggirkan—tapi memuliakan—peran kaum wanita dalam kehidupan. Kisah hidup mereka juga menyajikan teladan yang indah dan contoh yang baik bagi seluruh manusia.


Daftar Isi Buku Sahabat-Wanita RasulullahKata Pengantar
• Ummu Sulaim: Meminta Keislaman Sebagai Mahar
• Ummu Hisyam bint Haritsah: Saksi Baiat al-Ridhwan Yang Mendapat Rida Allah dan Surga
• Ummu Ammarah: Mujahidah yang Melindungi Nabi di Perang Uhud
• Asma bint Abu Bakr: Semoga Allah Mengganti Kain Ikat Pinggangmu Ini dengan Dua Kain Ikat Pinggang di Surga (Hadis)
• Ummu Haram bint Milhan: Syahidah yang Sabar
• Kabsyah bint Rafi‘: Arasy Berguncang Ketika Putranya Gugur sebagai Syahid
• Sumayyah bint Khutbath: Syahidah Pertama dalam Islam
• Ummu Waraqah bint al-Harits: “Tetaplah di Rumahmu, Allah Telah Karuniakan Kesyahidan Kepadamu.”
• Shafiyyah bint Abdul Muthalib: Muslimah Pertama yang Membunuh Musyrik
• Atikah bint Zayd: Siapa Menghendaki Kesyahidan, Nikahilah Atikah Bint Zayd
• Asma bint Umays: Menikah dengan Lelaki Penghuni Surga
• Ummu Syarik: Air Minum dari Langit
• Umamah bint Abu al-Ash: Ahlul Bait Yang Paling Dicintai Rasulullah saw.
• Al-Rubay‘a bint Mu‘awwid: Putri Pembunuh Firaun Umat Ini
• Ummu al-Fadhl (Lubabah bint al-Harits): Ibunda Tinta Umat dan Imam Para Mufassir
• Al-Khansa’: Kehilangan Keempat Anaknya di Perang Qadisia
• Ummu Ma‘Bad al-Khaza‘Iyyah: Pemilik Domba yang Diberkahi
• Ummu Kaltsum bint Aqabah: Selamat dari Kuman Kemusyrikan
• Ummu al-Mundzir bint Qays: Menyaksikan Dua Baiat
• Hindun bint Utbah: Terbaik di Masa Jahiliah, Terbaik di Masa Islam
Daftar Pustaka