Detail Buku

Bagaimana anak-anak muda muslim menjalani hari-hari mereka di madrasah kehidupan Rasulullah?
Bagaimana mereka menyerap pelajaran dan pengalaman langsung dari sumber asli dan berdasarkan silabus Rasulullah?
Bagaimana Nabi mengantarkan mereka—dengan segala bakat dan keunikan masing-masing—menjadi suluh iman dan keadilan, obor hidayah dan jihad  di jalan Allah?

Inilah sejarah hidup mereka yang melewati masa kanak-kanak, remaja, hingga matang sebagai pemuda yang dikader Sang Teladan Sepanjang Zaman. Selain layak disimak para pendidik dan orangtua, alangkah butuhnya pemuda-pemuda hari ini menapaktilasi jejak-jejak mereka, melangkah di atas rambu-rambu mereka sehingga mampu mengantarkan umat Islam ke puncak kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan.


Daftar Isi Buku Sahabat Remaja NabiPENDAHULUAN
ALI IBN ABI THALIB: Penebus Nyawa, Pahlawan, Syahid
MU‘ADZ IBN JABAL: Pakar Hukum Halal Haram
USAMAH IBN ZAID: Kesayangan, Putra Orang Kesayangan
ABDULLAH IBN JA‘FAR IBN ABI THALIB: Sejuntai Dahan Pohon Penuh Berkah
ZAID IBN TSABIT: Pakar Ilmu Faraid
ANAS IBN MALIK: Pelayan Rasulullah
HABIB IBN ZAID: Duta Syahid
ABDULLAH IBN UMAR: Lelaki Penghuni Surga
JABIR IBN ABDULLAH: Pahlawan Putra Pesyahid
SAMURAH IBN JUNDAB: Bertarung Sebelum Berperang
ABDULLAH IBN ABBAS: Pakar Ilmu
SALAMAH IBN AL-AKWA’: Pejihad di Jalan Allah
ABDULLAH IBN AMR IBN AL-ASH: Dan Jalan ke Surga
ABU SA‘ID AL-KHUDRI: Perawi Besar Hadis
ABDULLAH IBN AL-ZUBAIR IBN AL-AWAM: Berlindung pada Ka‘bah, Saksi Kebenaran
RAFI’ IBN KHUDAIJ: Nabi Bersaksi Ia Syahid
BARA’ IBN AZIB: Pejihad Sejati
NU‘MAN IBN BASYIR: Hidup Terpuji, Mati Syahid, Masuk Surga
KITAB RUJUKAN