Detail Buku

Bagaimana Rasulullah saw. hidup dan bergaul bersama anak-anak?
Bagaimana beliau menyambut saat mereka menghampiri?
Bagaimana beliau bercanda dengan mereka?
Bagaimana Nabi mengasuh anak-anak tirinya, putra dan putri Ibunda Kaum Mukmin?
Bagaimana Nabi mencurahkan kasih dan mendidik putra-putri sahabat?
Bagaimana beliau membimbing mereka yang mulai beranjak dewasa?

Inilah kisah bocah-bocah yang hidup dan melihat langsung Rasulullah.
Inilah cerita unik masa kanak-kanak yang polos dan jernih dalam rangkaian sejarah harum kenabian.

Dengan memotret kehidupan Nabi bersama anak-anak, buku ini sejatinya menggambarkan bagaimana orangtua mesti bergaul dan memperlakukan anak-anak supaya kelak mereka menjadi pribadi-pribadi saleh dan cemerlang di tengah masyarakat.

Diperkaya pula dengan hadis-hadis tentang anak-anak dan sikap Nabi terhadap mereka, serta seruan untuk para bapak dan ibu masa kini.

Daftar Isi Buku Sahabat-Sahabat Cilik RasulullahPendahuluan
MASA KANAK-KANAK RASULULLAH
ANAK-ANAK DALAM KELUARGA RASULULLAH

ZAID IBN HARITSAH—Anak yang Diculik
ALI IBN ABI THALIB—Anak Pertama Masuk Islam
AISYAH—Si Anak Manja
IBRAHIM PUTRA NABI—Duka Sang Rasul
HASAN DAN HUSAIN PUTRA ALI—Dua Wewangian Nabi
UMAMAH BINT ABI AL-ASH—Cucu Kesayangan
ABDULLAH IBN JA‘FAR—Anak yang Mirip Rasulullah
ABDULLAH IBN ABBAS—Cendekiawan Umat dan Penerjemah Al-Quran
UMAMAH BINT HAMZAH—Diperebutkan Tiga orang
USAMAH IBN ZAID—Panglima Perang Termuda
HASAN AL-BASHRI—Anak Bekas Budak Rumah Tangga Rasulullah

ANAK-ANAK TIRI RASULULLAH

Anak-Anak Tiri Rasulullah
Anak-Anak Khadijah
Anak-Anak Ummu Salamah
Anak-Anak Saudah dan Ramlah bint Abi Sufyan

ANAK-ANAK PARA SAHABAT

ZAID IBN TSABIT—Penerjemah Nabi dan Pakar Ilmu Waris
ANAS IBN MALIK—Pelayan Rasulullah
ABDULLAH IBN UMAR—Pakar Tata Cara Haji
AMAH BINT KHALID (UMMU KHALID)—Pemilik Busana Khamîshah
ABU UMAIR—Si Pemilik Burung Pipit
MU‘ADZ IBN AFRA’ DAN MU‘ADZ IBN AMR—Dua Pembunuh Abu Jahal
SAMURAH IBN JUNDAB—Bersikukuh Ikut Perang Uhud
RAFI‘ IBN KHUDAIJ—Garda Depan Perang Uhud
UTSMAN IBN ABU AL-‘ASH—Imam Cilik
RAFI‘ IBN AMR—Pemuda Kurma
LAILA AL-GHIFARIYAH—Pejuang Cilik Pemilik Kalung
ABDULLAH IBN ZUBAIR—Bayi Pertama Muhajirin di Madinah
UMAIR IBN SA‘D—Penenun Sebatang Kara
ANAK KECIL TERAKHIR—Ya Allah, Jadikan Hatinya Kaya

SIKAP NABI TERHADAP ANAK-ANAK

Kata Pamungkas
Tentang Penulis